SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VRÁMCI EVIDENCE ÚČASTNÍKŮ KURZŮ

(dle zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679)
V případě, že v přihlášce souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rámci Evidence účastníků kurzů první pomoci, udílíte tímto souhlas se zpracováním níže uvedených údajů. Ke zpracování údajů přistupujeme vždy odpovědně tak, aby byly bezpečné a spolehlivé.
Souhlas je udělován správci údajů, který je Osahatsi, z.s. se sídlem Voskovcova 986/12, Hlubočepy, 152 00 Praha IČO 09117580 (dále jen Osahatsi).

 • Rozsah zpracování:
  • • jméno, příjmení
  • • telefonní číslo, e-mailová adresa
  • • datum narození
  • • adresa trvalého bydliště
 • Účel zpracování:
  • • Zasílání důležitých informací o kurzu, na které se klient přihlásil.
  • • Vystavení certifikátu / potvrzení o účasti na kurzu.
  • • Vystavení dokladu o zaplacení kurzu.
  • • Možnost vystavení duplikátu dokladu v případě jeho ztráty či poškození.
  • • Zasílání e-mailů s novinkami z oblasti první pomoci, zejména s informacemi o opakujících se kurzech a možnostech dalšího rozvoje. Tyto e-maily zasíláme maximálně 3x ročně.
 • Doba zpracování:
  • • Souhlas je udělován po dobu existence spolku.
 • Forma zpracování:
  • • Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně pomocí databáze Osahatsi, a mohou být dostupné pouze členům organizace. Klient má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravení, výmaz, omezení zpracování, blokování osobních údajů atd. Klient má právo svůj souhlas kdykoli odvolat e-mailem na osahatsi@gmail.com