OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním přihlášky Osahatsi z.s. udělujete souhlas dle ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováváním (tím se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče, používání, uchovávání, třídění a předávání) svých osobních a citlivých údajů (jméno, příjmení, e-mail, adresa a telefonní číslo) společnosti Osahatsi, z.s. Tyto údaje budou archivovány zejména za účelem evidence účastníků kurzů, potřebné například dohledání vaší účasti na kurzu, pokud budete například vyžadovat duplikát certifikátu či potvrzení či zpětné vystavení dokladu o zaplacení.

Jaké osobní údaje shromažďujeme. Při registraci vyplňujete tyto údaje, které také shromažďujeme. Jméno, příjmení, poštovní adresa, datum narození, telefonní číslo a emailovou adresu. V případě žádosti o fakturu na firmu shromažďujeme také údaje o firmě.

Jak používáme vaše osobní údaje. Osobní údaje, které shromažďujeme nám umožňují evidovat vás jako účastníka kurzu. V případě ztráty certifikátu vám tak snadno vystavíme. Zároveň si dovolujeme cca 2-3 x do měíce zaslat vám nejnovější informace o kurzech první pomoci, zejména upozornění na opakovací kurzy, které vám pomohou osvěžit si znalosti, či nové typy našich kurzů. V případě, že si tyto emaily nepřejete dostávat, stačí nám dát vědět na osahatsi@gmail.com.

Ochrana osobních údajů. Oshatsi z.s., dodržuje bezpečnostní opatření - včetně administrativních a technických opatření - na ochranu osobních údajů proti ztrátě, odcizení, zneužití, stejně jako před neoprávněným přístupem, odhalením, pozměněním a zničením.