REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 • 1.Obecné ustanovení
  • a.Tyto reklamační podmínky (dále jen RP) platí pro všechny kurzy realizované Osahatsi, z.s. se sídlem Voskovcova 986/12, Hlubočepy, 152 00 Praha IČO 09117580 (dále jen Osahatsi).
  • b.Tyto RP jsou v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně
  • spotřebitele v platném znění
 • 2.Rozsah a podmínky reklamace nebo stížnosti.
  • a.Zákazník má právo podat spolku Osahatsi reklamaci nebo stížnost na poskytnuté vzdělávací kurzy, a to z důvodu:
   • i.Způsobu výuky lektora
   • ii.Metodického obsahu kurzu
   • iii.Organizace kurzu
  • b.Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace / stížnosti, a to emailem na osahatsi@gmail.com.
  • c.Písemná reklamace musí obsahovat (nebude-li písemnost níže uvedené obsahovat, nebude přijata k dalšímu řízení):
   • i.Kontaktní údaje (jméno, příjmení, email, telefon a IČ – pokud jím zákazník disponuje)
   • ii.Identifikaci kurzu (datum, název, místo konání kurzu)
   • iii.Popis – důvod reklamace / stížnosti
  • d.Způsob a lhůta vyřízení reklamace / stížnosti
   • i.Spolek Osahatsi je povinen reklamaci / stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů od obdržení reklamace / stížnosti.
  • e.Způsob řešení reklamace / stížnosti
   • i.Odpovědná osoba reklamaci / stížnost zaeviduje a informuje výkonný orgán spolku.
   • ii.Předseda spolku prověří předmět – důvod reklamace / stížnosti na daném kurzu (například porovnáním hodnotících dotazníků ostatních účastníků kurzu, konzultací s lektorem atd.). Pokud uzná reklamaci / stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, například náhradu kurzu účastí v jiném termínu, vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.