DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 1.Obecné ustanovení
  • a.Tyto dodací a platební podmínky (dále jen DAPP) platí pro všechny kurzy realizované Osahatsi, z.s. se sídlem Voskovcova 986/12, Hlubočepy, 152 00 Praha IČO 09117580 (dále jen Osahatsi).
 • 2.Dodací podmínky
  • a.Otevřené kurzy jsou realizovány dle zozpisu na stránkách http://www.kurzki.cz Individuální a firemní kurzy jsou realizovány po bližší domluvě s koordinátorem / obchodníkem spolku Osahatsi.
 • 3.Platební podmínky
  • a.Platba otevřených kurzů
   • i.Kurzovné je možno hradit následujícími způsoby:
    • 1.Platba proti faktuře, a to buď zálohou na základě informací o platbě zaslaných do emailu nebo přímo fakturou na základě vyplněných fakturačních údajů do přihlášky. Pro účely fakturace je nutno sdělit přesnou fakturační adresu (případně obchodní název, sídlo, IČO, DIČ). Fakturu zasíláme pouze emailem. Pokud faktuře předchází objednávka, je nutno uvést do ní naše fakturační údaje (viz Obecné ustanovení těchto DAPP).
   • ii.Upozorňujeme, že kurzy není možné hradit v hotovosti.
  • b.Platba objednávkových a firemních kurzů
   • i.Platba probíhá proti faktuře. Pro účely fakturace je nutno sdělit přesnou fakturační adresu (obchodní název, sídlo, IČO, DIČ). Fakturu zasíláme pouze emailem. Pokud faktuře předchází objednávka, je nutno uvést do ní naše fakturační údaje (viz Obecné ustanovení těchto DAPP).
   • ii.Osahatsi si vyhrazuje právo žádat objednavatele kurzu o nevratnou zálohu ve výši max. 30 % spojenou s potvrzením termínu a rozsahu kurzu.