Výcvik "Komplexní krizové intervence"

O kurzu

 • Rozsah: 170h, Forma výuky kombinovaná
 • Akreditace MPSV: A2020/0766-SP/PC
 • Potvrzení akreditace: ODKAZ MPSV
 • Cena: 29 500,- Kč
 • Výcvik komplexní krizové intervence (dále KI) jako první v ČR v kombinované formě. Kurz je určen pro pracovníky sociálních služeb, pomáhajících profesí, zájemce pro práci na lince důvěry, studenty i zájemce z oblasti mimo pomáhající profese. Je koncipován do šesti ucelených modulů, uspořádaných se stupňujícími se nároky tak, aby rozvíjeli dovednosti účastníků postupně a budovali tím sebedůveru v celém procesu KI. V úvodu se účastníci seznámí s vlastnosti krize a charakteristikám krizové intervence. Dále se účastníci aktivně seznámí se specifiky první psychické pomoci a KI poskytované tváří v tvář, telefonicky i v online prostředí. Získají informace o obecných zásadách vedení KI a taky se zaměřením na jednotlivé cílové skupiny. Seznámí se se všemi části procesu KI. Osvojí si dovednosti např. aktivního naslouchání, reflexe, práce s hlasem aj. Naučí se vhodně přistupovat, příp. přizpůsobit se klietovi tempem, hlasem, reakcemi a ověřovat si vzájemné porozumění. Výcvik obsahuje vyvážený poměr teoretické a praktické formy výuky tak, aby získané dovednosti mohli účastníci efektivně upevnit a zlepšovat. Při výcviku je kladen důraz na interaktivitu, praktické nácviky, práce v menších skupinách a modelové situace.

  Po celou dobu výcviku využívají lektoři individuální přístup, metody zpětné vazby a kazuistiky z praxe. Výuka probíhá za využití metod odrážejících realitu. Kurz klade důraz na aktivní přístup účastníka.

  Rozvrh kurzu


  1. víkend

 • Úvod do krizové intervence, krize
 • První psychologická pomoc
 • Bezpečnost v krizové intervenci
 • Emoce v krizové intervenci
 • Životní situace jako spouštěče krize
 • 1. kombinovaný večer

 • Proces a průbeh krizové intervence
 • 2. víkend

 • Dovednosti - práce s reflexí, normalizací, zrcadlením
 • Dovednosti - práce s hlasem
 • Dovednosti - rekapitulace a shrnování
 • Práce s otázkami
 • Kontakt s klientem
 • 2. kombinovaný večer

 • Krizová intervence po chatu
 • Specifika práce po chatu
 • 3. víkend

 • Základy psychopatologie
 • Specifická klientela linek důvěry
 • Nejčastější duševní poruchy 1.část
 • Halucinace a bludy
 • Nespavost
 • Sebepoškozování
 • 3. kombinovaný večer

 • Psychofarmaka
 • Specifika seniorských klientů na linkách důvěry
 • 4. víkend

 • Nejčastější duševní poruchy 2.část
 • Poruchy sexuální preference, Sexuální poruchy
 • Závislosti
 • 4. kombinovaný večer

 • Základy sociálně-právní problematiky
 • Trestní činy
 • 5. víkend

 • Základy první pomoci
 • Specifika první pomoci v KI tváří v tvář, telefonické a chatu
 • 5. kombinovaný večer

 • Základy vývojové psychologie
 • Krizové intervence s rodinou, kolektivem, párem
 • 6. víkend

 • Zásady práce s pozůstalými
 • Sebevraždy
 • Děti a dospívající
 • Domácí násilí
 • 6. kombinovaný večer

 • Psychospirituální krize
 • Práce na lince důvěry
 • Týrání a zneužívání
 • Chcete vědět až budou kurzy vypsané?
  Chcete se na něco zeptat?

  Znáte nás? Slyšeli jste reference? Chcete kurz od nás?
  Chcete-li se nás na něco zeptat nebo chcete dát vědět až vypíšeme termíny? Neváhejte nám napsat.

  osahatsi@gmail.com